تولید کننده یا وارد کننده

  • تولید کننده یا وارد کننده
  • تولید کننده یا وارد کننده
وب‌افزار بوست بی‌۲بی یک داشبورد مدیریت در اختیار تولید گنندگان یا وارد کنندگان قرار می‌دهد که از طریق آن قادر خواهید بود تمام محصولات خود را با مشخصات و جزئیات کامل تعریف نمایید. همچنین از این طریق امکان تعریف نمایندگان فروش و مراکز پخش نیز مهیا می‌باشد. تمام محصولات تعریف شده در داشبورد مدیریت، در صفحه اصلی سایت برای مخاطبان و مشتریان قابلیت نمایش دارند. شما می توانید فرآیند فروش خود را رصد نمایید و عملکرد مشتریان را مستقیما ملاحظه کنید و با آن‌ها در ارتباط باشید. راه کار بوست بی‌۲بی اصالت محصولات شما را نیز برای مصرف کننده تایید می‌نماید. چرا که فرآیند فروش عملا از یک سیستم واحد که توسط تولید کننده یا وارد کننده تامین شده است انجام می‌شود. همچنین در این سیستم محصولات به کمک بستر اینترنت بیشتر و بیشتر در معرض دید و خرید مخاطبان قرار می‌گیرند. مرور مزیت‌های اصلی: ▪ ایجاد انگیزش برای نمایندگان فروش ▪ راه‌اندازی بی‌شمار سایت فروشگاهی مرتبط با فروش محصولات ▪ عدم درگیری تولید کننده یا وارد کننده در فرآیند ارسال ▪ ارتباط مستقیم با کاربر و دریافت فیدبک از محصولات و عملکرد نمایندگان فروش تداوم چرخه تولید در حفظ قدرت فروش و توسعه گسترده آن می‌باشد، فروش را از طریق نمایندگان فروش اینترنتی نمایید. وب‌افزار بوست بی‌۲بی برای نمایندگان فروش فقط یک پنل مدیریت فروش فراهم نمی‌کند، یک فروشگاه اینترنتی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. بوست بی۲بی | چهارشنبه 22 بهمن 1399
فروشنده یا نمایندگی فروشفروش شبکه‌ای را میان فروشندگان امتحان کنید، محصول مورد نظر از نزدیک‌ترین فروشگاه ارسال خواهد شد...