تولید یا وارد کننده

  • تولید یا وارد کننده
  • تولید یا وارد کننده
تداوم چرخه تولید در حفظ قدرت فروش و توسعه گسترده آن می‌باشد، فروش را از طریق نمایندگان فروش اینترنتی نمایید. وب‌افزار بوست بی‌۲بی یک داشبورد مدیریت در اختیار تولید یا وارد کنندگان قرار می‌دهد که از طریق آن قادر خواهید بود تمام محصولات خود را با مشخصات و جزئیات کامل تعریف نمایید. همچنین از این طریق امکان تعریف نمایندگان فروش و مراکز پخش نیز مهیا می‌باشد. تمام محصولات تعریف شده در داشبورد مدیریت، در صفحه اصلی سایت برای مخاطبان و مشتریان قابلیت نمایش دارند. شما می توانید تمام فرآیند فروش خود را رصد نمایید و عملکرد مشتریان را مستقیما ملاحظه کنید. راه کار بوست بی‌۲بی اصالت محصولات شما را نیز برای مصرف کننده تایید می ‌نماید. چرا که فرآیند فروش عملا از یک سیستم واحد که توسط تولید کننده یا وارد کننده تامین شده است انجام می‌شود. همچنین در این سیستم محوصلات به کمک بستر اینترنت بیشتر و بیشتر معرض دید و خرید مخاطبان قرار می‌گیرد.
بوست بی۲بی | چهارشنبه 22 بهمن 1399
فروشنده یا نمایندگیفروش شبکه ای را میان مراکز پخش یا فروش به صورت هوشمند راه اندازی نمایید، وب‌افزار بوست بی‌۲بی برای نمایندگان فروش سامانه فروش آنلاین کالای تعریف شده می‌سازد...